Szkolenia - Informacje, Zapisy

Szkolenie z układów klimatyzacji – zdobądź uprawnienia do obsługi systemów wypełnionych F-gazami

ZAKRES SZKOLENIA:

Z nadejściem 2016 roku serwisy samochodowe świadczące usługę serwisu klimatyzacji zostały objęte przepisami ustawy, która nakłada bardzo restrykcyjne procedury dotyczące wykonania takich usług.

Celem takiego działania jest chęć obniżenia emisji substancji, które wpływają destrukcyjnie na warstwę ozonową, a także ograniczenie szkodliwości i marnotrawienia czynników chłodniczych z grupy fluorowanych (tzw. f-gazów).

Unia Europejska wydała rozporządzenia w sprawach wykonywania obowiązków w:

  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
  2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

Na mocy powyższych rozporządzeń w Polsce weszła w życie ustawa z dnia 15.05.2015 r., która dotyczy właśnie substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz.881) potocznie zwaną „Ustawą o f-gazach”.

Powyższa ustawa określa, że każdy warsztat, przedsiębiorstwo, firma, w którym wykonuje się serwis, montaż lub konserwację układów klimatyzacji związany z odzyskiem czynnika chłodniczego, musi mieć pracownika z odbytym płatnym szkoleniem, które skończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu.

Osoba, która ukończy to szkolenie będzie mogła wykonywać czynności serwisowe, zakupić czynnik chłodniczy oraz zdobędzie wiedzę jak go prawidłowo przewozić, magazynować i rozliczać.

Natomiast na właścicielu serwisu spoczywa obowiązek prowadzenia na bieżąco sprawozdania przychodu i rozchodu czynnika oraz rejestru napraw aut. Kolejnym obowiązkiem jest wysłanie rocznego raportu zawierającego m.in. ilość czynnika zakupionego, zużytego, magazynowego za miniony rok na początku kolejnego.

Sprawozdanie roczne wysyłane jest po uprzednim zarejestrowaniu firmy za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej.

Niedopełnienie obowiązków nałożonych na serwisy i mechaników podlega karze nawet do 10 000 zł, zaś organem upoważnionym do kontroli jest Inspektorat Ochrony Środowiska.

Firma Autos, wychodząc naprzeciw wymogom stawianym w „ustawie o f-gazach” organizuje cykliczne szkolenia umożliwiające zdobycie niezbędnego certyfikatu oraz wiedzy. Koszt takiego szkolenia to 320 zł netto.

RODZAJ: Teoria

GRUPA DOCELOWA: mechanicy

CZAS TRWANIA: 1 dzień

DATA SZKOLENIA:

Termin 1: 17.03.2016 r.ZAPISY
Termin 2: 04.04.2016 r.ZAPISY
Termin 3: 05.04.2016 r.ZAPISY
Termin 4: 12.04.2016 r.ZAPISY
Termin 5: 23.05.2016 r.ZAPISY
Termin 6: 20.06.2016 r.ZAPISY
Termin 7: 27.06.2016 r.ZAPISY
Termin 8: 30.08.2016 r.ZAPISY

KOSZTY SZKOLENIA: 320 zł netto za osobę.
Cena obejmuje catering, materiały szkoleniowe, certyfikat z ukończenia szkolenia.

MIEJSCE SZKOLENIA: 27.06. 2016r.- Hotel Malta Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka,
godziny szkolenia 9:00 – 14:00
Kontakt do osoby zbierającej zgłoszenia: Karol Filarski, tel.: 723 686 885, e-mail: k.filarski@autos.com.pl
30.08. 2016r.- Hotel Autos, Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 2B,
Godziny szkolenia: 10:00 – 16:00
Kontakt do osoby zbierającej zgłoszenia: Bartosz Kantorek, tel.: 723 664 538, e-mail: b.kantorek@autos.com.pl

KONTAKT: Karol Filarski, tel. +48 723 686 885, e-mail: szkolenia@autos.com.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

SZCZEGÓŁY ZGŁOSZENIA:

DANE DO FAKTURY:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez PW Autos Sp. z o.o. na potrzeby obsługi szkolenia
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez P.W. Autos Sp. z o. o. i w imieniu partnerów P.W. Autos Sp. z o. o.
NEWSLETTER
newsletterChcesz otrzymywać informacje o najbliższych szkoleniach...
Zapisz się