Mechanik - Elektromechanik samochodów ciężarowych Grudziądz


Miejsce pracy: Grudziądz


Wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub zawodowe
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Umowę o pracę
  • Pracę w prężnym zespole
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez system szkoleń pracowniczych


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@autos.com.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie do CV na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:
· Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

· Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Autos Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 2B,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; upoważnieni przez nas pracownicy, podmioty przetwarzające współpracujące na podstawie umów,
4) Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych (w takiej sytuacji dane osobowe będą przechowywane 12 miesięcy),
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz