newsletter autos

acceptdeniedZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. AUTOS Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 2b,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
4) Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy, podmioty przetwarzające współpracującym na podstawie umów
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej od P.W. Autos Sp. z o. o. i w imieniu partnerów P.W. Autos Sp. z o. o.


stopka