newsletter autos

acceptdeniedWyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez P.W. Autos Sp. z o. o. i w imieniu partnerów P.W. Autos Sp. z o. o.

Administratorem danych podanych w formularzu jest P.W. Autos Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu Kujawskim. Dane przetwarzane są jedynie w celu wykonania usługi, a chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania oraz prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

stopka